Aanleverspecificaties Flyers

Ontwerpeisen Flyer

Het is mogelijk de reproduktie bij CPS onder te brengen. Indien u zelf een ontwerp heeft of wilt maken, kunt u het beste met CPS contact opnemen, zodat overlegd kan worden, hoe en wanneer dit origineel aangeleverd kan worden. Het verdient aanbeveling om bij eventuele vragen te overleggen voordat het definitieve ontwerp gemaakt wordt, om problemen bij het drukken te voorkomen.

Papiereisen

Het papierformaat van de flyers is 148 x 210 mm; het minimum papiergewicht is 115 grams, het maximum is 350 grams.