Onze visie

CPS Advertising wilt je de ruimte geven.

Wat willen we samen met onze klanten bereiken?

We hebben als CPS Advertising de afgelopen jaren al veel bereikt. We hebben mooie groeicijfers gerealiseerd en belangrijke stappen gezet. Ook hebben we de nodige aandacht gegeven aan prijs, kwaliteit, productvernieuwing en samenwerking met andere organisaties.

Maar we willen meer... We willen groeien!

We weten dat de markt en de werkvelden van CPS snel veranderen. Om die ontwikkelingen, de wensen en de behoeften van onze klanten te kunnen volgen, zullen wij onszelf geregeld de vragen blijven stellen "Wie zijn we, wat gebeurt er om ons heen, waar staan we en waar willen we heen?" Het antwoord moet uiteindelijk leiden tot concrete nieuwe doelen en plannen en ­ zo nodig ­ ook tot aanpassingen van een aantal producten en de manier waarop we met elkaar communiceren en samenwerken.

Zo hebben onze klanten ook groei nodig om te kunnen overleven in een concurrerende omgeving. Om die doelen binnen bereik te brengen hebben we een 3-tal speerpunten benoemd. Deze liggen op het terrein van respect, openheid en vertrouwen. Ze zijn er allemaal op gericht om de vraag uit de markt en het aanbod van CPS beter op elkaar te laten aansluiten.

Met onze ambities willen we dan ook werken vanuit een vrije, open en mensgerichte werkomgeving, die onze klanten moet uitnodigen tot meer creativiteit, initiatief en vernieuwing.

We willen door onze klanten worden gezien als het beste mediabureau in regio Haaglanden en omstreken, die met professionele en gemotiveerde mensen hun belangen behartigt.

Dát willen we samen met onze klanten bereiken!

Aad de Jong, directeur